Специализирана акушеро-гинекологична болница "Ева" гр.Сливен
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на соларна система за топла вода
 • Санитарно обзавеждане

Хотел "Накра" гр. Раднево
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на противопожарна инсталация
 • Изграждане на локална отоплителна инсталация
 • Изграждане на соларна система за топла вода
 • Санитарно обзавеждане

Хотел "Брилянтин" гр. Сливен
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на локална отоплителна инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Хотел "Кредо" гр. Сливен
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на локална отоплителна инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Жилищни сгради на пл.Левки гр. Сливен
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Почивна база на Енергоимпорт-експорт ООД гр. Созопол
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на соларна система за топла вода
 • Санитарно обзавеждане
 

Текстилен завод Детелина Интернешънъл ЕООД гр. Ихтиман
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на противопожарна инсталация
 • Санитарно обзавеждан
 

Текстилен завод Миролио България АД гр. Елин Пелин
 • Санитарно обзавеждане
 

Хангар и административна сграда към летище-София кв. Враждебна гр. София
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на локална отоплителна инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Автосервиз Кале ЕООД гр. Сливен
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на противопожарна инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Автогара гр. Сливен
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на противопожарна инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Складови помещения на Кауфланд България с. Стряма
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на локална отоплителна инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Офис сграда на ул. 11-ти Август гр. София
 • Изграждане на външни водопроводни и канализационни отклонения
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Санитарно обзавеждане
 

Множество еднофамилни къщи и жилищни апартаменти
 • Изграждане на вътрешна ВиК инсталация
 • Изграждане на локална отоплителна инсталация
 • Изграждане на соларна система за топла вода
 • Санитарно обзавеждане